Futuros FutBonos INICIO
Grupo Selecc Intradiario  minutos. Horizonte: dia, semana, mes.
Codigo Nombre 10 30 60 180 C M L
ED15 EURO BUND FUTURE CONTINUOUS x x x x X x x
EO EURO BOBL FUTURE CONTINUOUS x x x x X x x
EZ EURO SCHATZ FUTURE CONTINUOUS x x x x X x x
UB ULTRA T-BOND FUTURES CONTINUOUS x x x x X x x
ZB 30 YEAR US TREASURY BOND FUTURES CONTINUOUS x x x x X x x
ZF 5 YEAR US TRY NOTE FUTURE CONTINUOS x x x x X x x
ZN 10 YEAR US TRY NOTE FUTURES CONTINUOUS x x x x X x x
INICIO